วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

จุดกำเนิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ


จุดกำเนิดของเทคโนดลยีสารสนเทศ

จุดกำเนิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความต้องการในการที่จะสื่อสารกันเพราะอยู่คนล่ะ อำเภอ คนล่ะตำบล หรือคนล่ะจังหวัดกัน จึงคิดค้นหาวิธีที่จะติดต่อสื่อสารกัน โดยเริ่มจากการส่งจดหมาย เพราะเมื่อมีการค้าเกิดขึ้น การที่จะติดต่อกันนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญเลยก็ว่าได้ อย่างที่กล่าวไว้ว่าได้เริ่มจากการส่งจดหมายกัน จึงมีการคิดค้นวิธีที่จะติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นหลายวิธีจึงทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านนี้ ซึ่งจะมีหลายวิธีมากยิ่งขึ้น รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งกระนั้นก็ยังมีความต้องการที่จะติดต่อบุคคลที่อยู่คนล่ะประเทศกันเพื่อการค้าหรือด้วยเหตุต่างๆ จึงทำให้เกิดการคิดค้นการส่งสัญญานไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสามารถใส่ทั้ง คำพูดหรืออักษรส่งหาถึงกันได้โดยผ่านทางสายต่างๆและนี่ก็คือ จุดเริ่มต้นและการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน


วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552


เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ ฯลฯ

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ทดสอบการส่งการบ้าน


ข้อดีข้อเสียของคอมพิวเตอร์

ข้อดี :

1.หาข้อมูลได้รวดเร็ว

2.ทำงานได้เร็วขึ้น

3.ติดต่อกับเพื่อนหรือคนรุ้จักได้ผ่นทางอินเตอร์เน็ต

ข้อเสีย :

1.มีไวรัส ข้อมูลอาจจะหายได้

2.ถ้าใช้มากๆอาจทำให้สายตาเสีย

3.มีสื่อบางสื่อที่ไม่เหมาะสม


*--------------♥♥♥♥--------------*---------------♪♫♪♫♪-----------------*
[] [] [] ^_^ [] [] []

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Hi..!!!!!!!

หวัดดีทู๊กคนนนนนน...เราเช่อารัยอ่ะเหรอ ??? ม่ายรุ่เหมือนกานอ่ะ
เช่อ...ม่ายบอกดีก่า เอานามแฝงไปล่ะกันนะ เรียกเรา LoLiPoP
แนะนำแค่นี้และกานนะ บ๊าย บาย จุ๊บ จุ๊บ